SOPOCKIE INWESTYCJE

10 lat w UE
WIDOK: z lewej ze środka z prawej

Remont przyłącza wodociągowego do posesji ul. Sobieskiego 26

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt inwestycji: 7000 zł

 

wiecej zamknij

Budowa spinki dwóch sieci wodociągowych w rejonie ul. Moniuszki

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 15 000 zł

wiecej zamknij

Budowa kanalizacji deszczowej przy Ergo Arenie

rok zakończenia inwestycji: 2007 r.

koszt inwestycji: 73 000 zł

 

wiecej zamknij

Remont istniejącego kanału i budowa głównego kanału Potoku Nr 1 (Granicznego) w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2007 r.

koszt inwestycji: 1 166 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Marynarzy

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt inwestycji: 232 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

Rok zakończenia inwestycji: 2008

Koszt: 135 000 zł

wiecej zamknij

Remont przyłączy wodociągowych w ul. Kościuszki

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 341 000 zł

 

wiecej zamknij

Remont uzbrojenia wodociągowego w Al. Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 46 000 zł

 

wiecej zamknij

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Helskiej - projekt unijny AQUA

Rok zakończenia inwestycji: 2014

Koszt inwestycji: 161 000 zł

wiecej zamknij

Remont uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ul. Mokwy

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 100 000 zł

 

wiecej zamknij

Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej ul.3-Maja na odcinku od ul.K.Wielkiego do ul.Króla Jana Kazimierza

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 80 000 zł

wiecej zamknij

Remont uzbrojenia wodociągowego w ul. Berka Joselewicza

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 40 000 zł

 

wiecej zamknij

Wymiana hydrantu ppoż w ul. 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 8 000 zł

 

wiecej zamknij

Remont uzbrojenia wodociągowego w ul. Kordeckiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 26 000 zł

 

wiecej zamknij

Wymiana zasuw wodociągowych w ul. Poniatowskiego i Parkowa

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 9 000 zł

 

wiecej zamknij

Remont uzbrojenia wodociągowego przy ul. Chopina 37

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 13 000 zł

 

wiecej zamknij

Remont uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ul. Mierosławskiego

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 57 000 zł

 

wiecej zamknij

Państwowa Galeria Sztuki

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 17 249 000 zł

wiecej zamknij

Przystań jachtowa

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 63 799 000 zł

wiecej zamknij

Remont uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ul. Fiszera

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 88 000 zł

 

wiecej zamknij

Wymiana przyłącza wodociągowego przy ul. Parkowej 1-3

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 4 000 zł

 

wiecej zamknij

Remontu uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ulic Emilii Plater i Placu Rybaków

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 179 000 zł

 

wiecej zamknij

Budowa ERGO ARENY

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 374 000 000 zł

wiecej zamknij

Opera Leśna

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 60 999 000 zł

wiecej zamknij

Budowa Drogi Zielonej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 74 835 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie kanalizacji deszczowej zabezpieczającej skarpy wzdłuż ul.Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt : 255 000 zł

wiecej zamknij

Remont odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 26 000 zł

 

wiecej zamknij

Likwidacja otworu studziennego B2a

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 44 000 zł

 

wiecej zamknij

Termomodernizacja II LO

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 8 800 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja wodociągów wewnętrznych na terenie Cmentarza Komunalnego

rok zakończenia inwestycji: 2004 

koszt: 76 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa ul. Łokietka

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 74 835 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul. Bitwy pod Płowcami

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 74 835 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 79 000 zł

 

wiecej zamknij

Remont odcinka nawierzchni w Al.Niepodległości

Rok zakończenia inwestycji: 2004 r.

Koszt: 242 000 zł

wiecej zamknij

Termomodernizacja SP 9

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 8 800 000 zł

wiecej zamknij

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 8 800 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa skrzyżowania Al.Niepodległości z ul.Haffnera

rok zakończenia inwestycji: 2004 

koszt: 719 000 zł

wiecej zamknij

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 8 801 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 79 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 79 000 zł

wiecej zamknij

Remont kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Majkowskiego i Kochanowskiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 108 000 zł.

wiecej zamknij

Remont układu technologicznego Przepompowni Wody Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 853 000 zł

wiecej zamknij

Droga rowerowa wzdłuż ul. Kolberga, na odc. Cieszyńskiego – Osiedle Brodwino

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 7 732 000 zł

wiecej zamknij

Montaż hydrantu nadziemnego na sieci wodociągowej w ul. 1 Maja

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 14 000 zł

wiecej zamknij

Droga rowerowa wzdłuż ul. Kościuszki – Chopina, na od. Marynarzy – Urząd Miasta - Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 7 732 000 zł

wiecej zamknij

Budowa komory i montaż reduktora cisnienia na sieci wodociągowej

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 82 000 zł

wiecej zamknij

Droga rowerowa wzdłuż ul. Sobieskiego, na odc. Chrobrego – 3-Maja

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 7 732 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci wodociągowej łączącej Bitwy pod Płowcami z Al. Wojska Polskiego

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 115 000 zł

wiecej zamknij

Droga rowerowa wzdłuż Skarpy Sopockiej na odcinku ul. Polna – droga dojazdowa przy ul. 3 Maja

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 732 000 zł

wiecej zamknij

Droga rowerowa wzdłuż ul. Rzemieślniczej, na odc. Gdańsk – Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 7 732 000 zł

wiecej zamknij

Droga rowerowa wzdłuż Al. Niepodległości, na odc. Armii Krajowej - Rzemieślnicza

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 7 732 000 zł

wiecej zamknij

Parking Bike&Ride przy przystanku SKM Sopot Kamienny Potok

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 7 732 000 zł

wiecej zamknij

Remont przyłączy wodno-kanalizacyjnych w rejonie ul. Haffnera

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 38 000 zł

wiecej zamknij

Wymiana przyłącza wodociągowego do posesji Obodrzyców 20 (przedszkole)

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 6 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 206 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 206 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 50 000 zł

wiecej zamknij

Budowa komory i montaż reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy Al. Niepodległości.

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 74 000 zł

wiecej zamknij

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla Zbiornika Wody Brodwino w rejonie ul. Kolberga 12d

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 29 000 zł

wiecej zamknij

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 34 000 zł

wiecej zamknij

Remont uzbrojenia na sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 14 000 zł

wiecej zamknij

Budowa studni z odpowietrznikiem na sieci DN150mm w rejonie budynków ul. Kolberga 25, 29 i 31.

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 13 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ul.Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 1 700 000 zł

wiecej zamknij

Remont dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Parku Połnocnym

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 85 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 155 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Architektów do ul.Bitwy Pod Płowcami - Etap I

rok zakończenia inwestycji: 2005 r.

koszt: 3 275 000 zł

wiecej zamknij

Remont dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Parku Północnym

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 85 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 155 000 zł

wiecej zamknij

Droga rowerowa wzdłuż ul. 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 7 732 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 155 000 zł

wiecej zamknij

Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej – układ „A”

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 103 880 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Al.Niepodległości 732 i 730a

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 7 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ul.Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2005 

koszt: 526 000 zł

wiecej zamknij

Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej – układ „B”.

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 103 880 000 zł

wiecej zamknij

Budowa otwartego zbiornika retencyjnego „Okrzei”

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 103 880 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

Rok zakończenia inwestycji: 2008

Koszt: 135.000 zł

wiecej zamknij

Remont pomp Przepompowni Ścieków przy ul. Parkowej

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 36 000 zł

wiecej zamknij

Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Kuźniczego

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 103 880 000 zł

wiecej zamknij

Likwidacja nieczynnych ujęć wody

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 52 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

Rok zakończenia inwestycji: 2008

Koszt: 135.000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa ulicy 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 103 880 000 zł

wiecej zamknij

Remont kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Majkowskiego i Kochanowskiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 108 000 zł

wiecej zamknij

Likwidacja nieczynnych ujęć wody

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 52 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

Rok zakończenia inwestycji: 2008

Koszt: 912 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa ul.Łokietka wraz z budową miejsc parkingowych i drogą wokół ogródków działkowych

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 970 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

Budowa komory pomiarowej wraz z odcinkami sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania Armii Krajowej i 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 46 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Al. Niepodległości i 3-go Maja w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 126 000 zł

wiecej zamknij

Wymiana ogrodzenia Zbiornika Wody Trzy Gracje

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 73 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

Rok zakończenia inwestycji: 2008

Koszt inwestycji: 912 000 zł

wiecej zamknij

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej - etap I

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 149 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

 

wiecej zamknij

Adaptacja Kaplicy Herbstów na Lapidarium Cmentarza Komunalnego

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 93 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

Rok zakończenia inwestycji: 2008

Koszt inwestycji: 912 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 912 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej - etap II

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 103 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 912 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

TRISTAR

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 7 860 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 96 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 912 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 912 000 zł

wiecej zamknij

Remont nawierzchni ulicy Kościuszki w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 3 265 000 zł

wiecej zamknij

Remont przyłączy wodociągowych w Al. Niepodległości od nr 759 do 771

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 33 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul. Obrońców Westerplatte w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 3 265 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul. Struga w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 3 265 000 zł

wiecej zamknij

Remont przyłączy wodociągowych w Al. Niepodległości od nr 797 do 811

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 67 000 zł

wiecej zamknij

Q-AGEING

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 302 000 zł

wiecej zamknij

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goyki

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 256 000 zł

wiecej zamknij

Q-AGEING

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 302 000 zł

wiecej zamknij

Rozbiórka budynku gospodarczego i trafostacji na nieczynnym ujęciu "Haffnera" w Sopocie.

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 18 000 zł

wiecej zamknij

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Haffnera

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 61 000 zł

wiecej zamknij

Remont rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej studni głębinowej B-3 Ujęcia Wody "Brodwino"

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 16 000 zł

wiecej zamknij

Q-AGEING

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 302 000 zł

wiecej zamknij

Q-AGEING

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 302 000 zł

wiecej zamknij

Likwidacje i remonty obiektów wodociągowych

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 200 000 zł

wiecej zamknij

Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply (EnSURE) /„Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 295 000 zł

wiecej zamknij

Rewitalizacja historycznego zespołu hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 62 070 000 zł

wiecej zamknij

Urban spaces – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment - Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 750 000 zł

wiecej zamknij

Budowa 9 punktów przyłączeniowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 110 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Al. Niepodległości z ul.Sępią w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 207 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul. Sportowej

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Zabezpieczenie skarp wzdłuż ul. Sobieskiego w Sopocie od ul. BMC do ul. Chopina- mur oporowy nr 2

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 114 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 156 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 156 000 zł

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program budownictwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 12 lat

wiecej zamknij

Remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jana z Kolna w Sopocie-Etap I

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 348 000 zł

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 156 000 zł

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program budownictwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 12 lat

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 156 000 zł

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program budownictwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 12 lat

 

wiecej zamknij

Remont nawierzchni asfaltowej na ul. 3-go Maja w Sopocie na odcinku od ul. Sobieskiego do ul.Grunwaldzkiej

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 102 000 zł

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program budownitwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 12 lat

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program buownictwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 12 lat

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 123 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa ul.Łokietka-Etap I

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 880 000 zł

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program budownictwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 12 lat

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program budownictwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 12 lat

wiecej zamknij

Remont awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 123 000 zł

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program budownictwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 12 lat

wiecej zamknij

Remont zbiorników wody Trzy Gracje i Piaskowa

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 15 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i 3-go Maja w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 147 000 zł

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program budownictwa komunalnego jest realiowanego w Sopocie od ponad 12 lat

wiecej zamknij

Budownictwo Komunalne

Program budownictwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 12 lat

wiecej zamknij

Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Smolna –Al. Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 225 000 zł

wiecej zamknij

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 100 000 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ul. Bitwy pod Płowcami

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 6 678 000 zł

wiecej zamknij

Likwidacje i remonty obiektów wodociągowych

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 200 000 zł

wiecej zamknij

Likwidacje i remonty obiektów wodociągowych

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 200 000 zł

wiecej zamknij

Projekt zagospodarowania Centrum Sopotu

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 90 000 000 EUR

wiecej zamknij

Likwidacje i remonty obiektów wodociągowych

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 200 000 zł

wiecej zamknij

Projekt zagospodarowania Centrum Sopotu

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 90 000 000 EUR

wiecej zamknij

Projekt zagospodarowania Centrum Sopotu

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 90 000 000 EUR

wiecej zamknij

Projekt zagospodarowania Centrum Sopotu

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 90 000 000 EUR

wiecej zamknij

Likwidacje i remonty obiektów wodociągowych

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 200 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 912 000 zł

wiecej zamknij

Projekt zagospodarowania Centrum Sopotu

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 90 000 000 EUR

wiecej zamknij

Projekt zagospodarowania Centrum Sopotu

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 90 000 000 EUR

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 912 000 zł

wiecej zamknij

Budowa 9 punktów przyłączeniowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 110 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 912 000 zł

wiecej zamknij

Budowa 9 punktów przyłączeniowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 110 000 zł

wiecej zamknij

Budowa przystani rybackiej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 3 750 000 zł

wiecej zamknij

Budowa 9 punktów przyłączeniowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 110 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja pomieszczeń w budynku Muzeum Sopotu.

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 50 000 zł

wiecej zamknij

Budowa 9 punktów przyłączeniowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 110 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji desczowej oraz odwodnienie liniowe

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 912 000 zł

wiecej zamknij

Budowa 9 punktów przyłączeniowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 110 000 zł

wiecej zamknij

Budowa 9 punktów przyłączeniowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 110 000 zł

wiecej zamknij

Budowa kompleksu boisk Orlik 2012

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 1 100 000 zł

wiecej zamknij

Budowa 9 punktów przyłączeniowych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 110 000 zł

wiecej zamknij

Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 7 583 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 6 777 000 zł

wiecej zamknij

Budowa infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody „Brodwino”

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 443 000 zł

wiecej zamknij

Budowa Centrum Żeglarskiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 8 110 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody „Bitwy pod Płowcami” w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 11 000 000 zł

wiecej zamknij

Doposażenie Muzeum Sopotu

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 380 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Królowej Jadwigi

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 397 000 zł

wiecej zamknij

Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej - układ "C"

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 30 925 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Morskiej

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 388 000 zł

wiecej zamknij

Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Babidolskiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 30 925 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstańców Warszawy

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 1 000 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Warszawy - Skwer Hotelowy

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 75 000 zł

wiecej zamknij

Instalacja zintegrowanego systemu łączności służb ratowniczych

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 6 777 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Majkowskiego

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 20 000 zł

wiecej zamknij

Instalacja zintegrowanego systemu łączności służb ratowniczych

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 6 777 000 zł

wiecej zamknij

Instalacja zintegrowanego systemu łączności służb ratownicznych

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 6 777 000 zł

wiecej zamknij

Instalacja zintegrowanego systemu łączności służb ratowniczych

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 6 777 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci deszczowej w ul. Marynarzy w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 100 000 zł

wiecej zamknij

Instalacja zintegrowanego systemu łączności służb ratowniczych

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 6 777 000 zł

wiecej zamknij

Remont nawierzchni ul. Kubacza

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 464 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja placu zabaw Przy ulicy Jana Kazimierza- Skwer Grubby

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 60 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

ul.Moniuszki –chodnik –remont nawierzchni

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 50 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja placu gier i sportów przy ul Reja

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 60 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul.Bałtyckiej

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 173 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja placu gier i sportów w Parku Północnym

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 60 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

ul.Zamenhoffa – wymiana nawierzchni chodników i wjazdów

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 65 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa ul. Malczewskiego – odc. II B

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 3 992 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja terenów zieleni miejskiej - rondo przy ulicy Polnej

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 60 000 zł

wiecej zamknij

Renowacja skweru przy ul. Abrahama/Żeromskiego

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 77 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ul. Obrońców Westerplatte

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 485 000 zł

wiecej zamknij

Remont ulic: Morskiej, Królowej Jadwigi i Majkowskiego wraz z dojazdami do tunelu

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 5 760 000 zł

wiecej zamknij

Renowacja skweru przy ul. Abrahama/Żeromskiego

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 77 000 zł

wiecej zamknij

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Chopina

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 168 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul. Kościuszki

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 1 342 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja mini boiska do gry w koszykówkę przy ul. Czyżewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 168 000 zł

wiecej zamknij

Renowacja strefy wejściowej do Parku Północnego.

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 60 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

Renowacja terenu zieleni miejskiej przy ulicy Książąt Pomorskich

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 60 000 zł

wiecej zamknij

Remont ulic: Morskiej, Królowej Jadwigi i Majkowskiego wraz z dojazdami do tunelu

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 5 760 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

Remont ulic: Morskiej, Królowej Jadwigi i Majkowskiego wraz z dojazdami do tunelu

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 5 760 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

WAGA zatoka – al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 549 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja terenów zieleni miejskiej- rabaty różanej w Parku Północnym i skarpy przy "wadze"

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 88 600 zł

wiecej zamknij

Wykonanie chodnika w ul.Grunwaldzkiej

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 64 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja terenów zieleni miejskiej- rabaty różanej w Parku Północnym i skarpy przy "wadze"

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 88 600 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

 

wiecej zamknij

Remont kapitalny skrzyżowania ulic Chopina i Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 3 467 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Remont nawierzchni ul.3 Maja

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 43 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Wymiana ogrodzeń i ławek wzdłuż pasa wydm przy Al. Wojska polskiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 64 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja placu zabaw przy ul. Czyżewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 74 300 zł

wiecej zamknij

Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 27 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Rewaloryzacja Parku Północnego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 7 752 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 54 000 zł

wiecej zamknij

Dostawa i montaż urządzeń typu fitness na plac gier i sportów w Parku Pólnocnym

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 17 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Dostawa i montaż stołów do gry w szachy - w Alei Wosjka Polskiego i na terenie przy stawie przy ul. Reja

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 7 900 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 336 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa ul. Malczewskiego – odcinek II A

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 3 130 000 zł

wiecej zamknij

Wymiana ogrodzeń i ławek wzdłuż pasa wydm przy Al. Wojska polskiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 64 000 zł

wiecej zamknij

Remonty kapitalne ulic: Mickiewicza, Mokwy, Andersa, Berka Joselewicza, Helskiej, E.Plater, Kordeckiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 2 935 000 zł

wiecej zamknij

Remonty kapitalne ulic: Mickiewicza, Mokwy, Andersa, Berka Joselewicza, Helskiej, E.Plater, Kordeckiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 2 935 000 zł

wiecej zamknij

Przerzut wód opadowych z ul.Pułaskiego do Potoku BMC - Etap I

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 175 000 zł

wiecej zamknij

Remonty kapitalne ulic: Mickiewicza, Mokwy, Andersa, Berka Joselewicza, Helskiej, E.Plater, Kordeckiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 2 935 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja placu zabaw przy ul. Grunwaldzka/Chopina

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 10 000 zł

wiecej zamknij

Remonty kapitalne ulic: Mickiewicza, Mokwy, Andersa, Berka Joselewicza, Helskiej, E.Plater, Kordeckiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 2 935 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 10 300 zł

wiecej zamknij

Remonty kapitalne ulic: Mickiewicza, Mokwy, Andersa, Berka Joselewicza, Helskiej, E.Plater, Kordeckiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 2 935 000 zł

wiecej zamknij

Remonty kapitalne ulic: Mickiewicza, Mokwy, Andersa, Berka Joselewicza, Helskiej, E.Plater, Kordeckiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 2 935 000 zł

wiecej zamknij

Remonty kapitalne ulic: Mickiewicza, Mokwy, Andersa, Berka Joselewicza, Helskiej, E.Plater, Kordeckiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 2 935 000 zł

wiecej zamknij

Montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Parku Północnego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 32 300 zł

wiecej zamknij

Remont Placu Rybaków

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 113 000 zł

wiecej zamknij

Kompleksowa modernizacja placu zabaw przy ul. Książąt Pomorskich/3-go Maja

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 89 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa Placu Przyjaciół Sopotu i Placu Zdrojowego

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 13 767 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul.Herberta

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 89 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul.Fiszera

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 100 000 zł

wiecej zamknij

Rewaloryzacja Parku Południowego

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 5 874 000 zł

wiecej zamknij

Rondo Gospody – Układ do Hali

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 8 010 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie oświetlenia ulicznego Łokietka-sięgacz do ogródków działkowych

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 60 000 zł

wiecej zamknij

Nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 200 000 zł

wiecej zamknij

Nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 91 000 zł

wiecej zamknij

Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulicy Karlikowskiej

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 1 800 000 zł

wiecej zamknij

Posadzenie 500 szt krzewów

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 32 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 63 000 zł

wiecej zamknij

Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulicy Okrzei

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 1 000 000 zł

wiecej zamknij

Odtworzenie nawierzchni Al.Niepodległości (od wiaduktu do ul.Haffnera i Kochanowskiego)

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 136 000 zł

wiecej zamknij

Odtworzenie nawierzchni Al.Niepodległości (od wiaduktu do ul.Haffnera i Kochanowskiego)

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 136 000 zł

wiecej zamknij

Budowa zatoki postojowej przy ul.Kolberga i modernizacja chodnika przy Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 26 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie sygnalizacji świetlnej wyjazdu z pogotowia na ul.Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 31 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie remontu nawierzchni ul.Majkowskigo, Morskiej, Bema , Obr.Westerplatte

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 62 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie remontu nawierzchni ul.Majkowskigo, Morskiej, Bema , Obr.Westerplatte

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 62 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie remontu nawierzchni ul.Majkowskigo, Morskiej, Bema , Obr.Westerplatte

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 62 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie remontu nawierzchni ul.Majkowskigo, Morskiej, Bema , Obr.Westerplatte

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 62 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł

wiecej zamknij

Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulicy 3 Maja

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 28 000 zł

wiecej zamknij

Budowa tunelu pod PKP ul.Chopina-Kolejowa

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 1 846 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł

wiecej zamknij

Remont wiaduktu nad torami PKP wzdłuż Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 318 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Andersa

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 269 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Remont wiaduktu nad torami PKP wzdłuż ul.Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 152 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Mamuszki

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 869 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Łokietka w Sopocie. 

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 1 500 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ceynowy

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 262 000 zł

wiecej zamknij

Budowa ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 23 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Modernizacja muru oporowego nad potokiem Elizy

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 490 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Wykonanie alejek, schodów i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Cmentarza Komunalnego w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 42 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni Al.Niepodległości i Powstańców Warszawy

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 137 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni Al.Niepodległości i Powstańców Warszawy

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 137 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Remont nawierzchni wybranych odcinków Al.Niepodległości w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 370 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

rok zakończenia inwestycji: 2010 koszt: 6 100 000 zł

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ciągu ulic Sienkiewicza, Rzemieślniczej , Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 52 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ciągu ulic Sienkiewicza, Rzemieślniczej , Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 52 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ciągu ulic Sienkiewicza, Rzemieślniczej , Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 52 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 85 000 zł

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ul. Abrahama

rok zakończenia inwestycji: 2014

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni i chodnika od ul. Jana z Kolna w kierunku przychodni Kardiotel

rok zakończenia inwestycji: 2014

wiecej zamknij

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 6 100 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni i chodnika przy ul. Majkowskiego

rok zakończenia inwestycji: w trakcie realizacji

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świemirowskiej

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 28 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni i chodnika przy ul. Helskiej

rok zakończenia inwestycji: w trakcie realizacji

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 234 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika i zatoki postojowej przy ul. Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2014

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 6 000 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 353 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ul. Kopernika

rok zakończenia inwestycji: 2014

wiecej zamknij

Rurociąg odprowadzający wody technologiczne ze zbiornika wody Piaskowa

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 37 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł 

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 357 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 349 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżycowej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 156 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrężnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 185 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 113 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sikorskiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 286 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Skłodowskiej-Curie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 140 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 94 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wejherowskiej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 97 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni przy Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 132 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 757 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Haffnera, Helskiej, Majkowskiego, Winieckiego, Mokwy

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 1 300 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Haffnera, Helskiej, Majkowskiego, Winieckiego, Mokwy

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 1 300 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Haffnera, Helskiej, Majkowskiego, Winieckiego, Mokwy

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 1 300 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ul. Wybickiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 123 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ul. 3Maja

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 55 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Karlikowska, Okrzei, 3-go Maja (inwestycja wspólna z AQUA Sopot)

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 1 632 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie schodów przy ul. Goyki

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 21 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ul. Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 375 000 zł

wiecej zamknij

Budowa tunelu pod torami PKP w ciągu ul. Chopina

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 436 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ciągu spacerowego przy Mamuszki

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 290 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja wjazdu i chodnika przy ul. Karlikowskiej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 76 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie ciągu pieszego wraz ze schodami - z ul. Wyspiańskiego do ul. Słowackiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 40 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Haffnera, Helskiej, Majkowskiego, Winieckiego, Mokwy

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 1 300 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 297 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Haffnera, Helskiej, Majkowskiego, Winieckiego, Mokwy

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 1 300 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Smolnej

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 575 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika przy ul.Marii Curie Skłodowskiej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 369 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaszubskiej

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 1 000 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 13 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika i zjazdu przy ul. Smolnej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 55 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Głowackiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 46 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ul. Drzymały

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 6 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika i schodów w ul. Kolberga

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 496 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 496 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 496 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 496 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 299 000 zł

wiecej zamknij

Budowa układu komunikacyjnego Bitwy pod Płowcami

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 4 203 000 zł

wiecej zamknij

Przerzut wód opadowych z ul.Pułaskiego do Potoku BMC - Etap II

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 260 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników i wjazdów przy ul. Księżycowej

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 2 075 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 2 075 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni przy ul. Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 2 075 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicach Kopernika, Grottgera i Kolejowej

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 2 075 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicach Kopernika, Grottgera i Kolejowej

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 2 075 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Haffnera

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 297 000 zł

wiecej zamknij

Budowa ronda Gospody i Łokietka

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 896 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa układu komunikacyjnego ul. Łokietka

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 5 297 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa tunelu pod ul. Kolejową

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 85 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja nawierzchni jezdni w ulicach Bema, Karlikowskiej, Okrzei

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 1 649 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja nawierzchni jezdni w ulicach Bema, Karlikowskiej, Okrzei

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 1 649 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja nawierzchni jezdni w ulicach Bema, Karlikowskiej, Okrzei

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 1 649 000 zł

wiecej zamknij

Wymiana odcinka kanału głównego Potoku Karlikowskiego między ul. Karlikowską a ul. Bitwy pod Płowcami

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 708 000 zł

wiecej zamknij

Odwodnienie terenów zielonych w rejonie ulic Okrzei i Karlikowskiej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 714 000 zł

wiecej zamknij

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina - projekt unijny AQUA

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 275 000 zł

wiecej zamknij

Budowa Placu Przyjaciół Sopotu

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 5 823 000 zł

wiecej zamknij

Odwodnienie ul. Poniatowskiego

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 963 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Haffnera, Łokietka, 23Marca, Mickiewicza, 1Maja

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 422 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Haffnera, Łokietka, 23Marca, Mickiewicza, 1Maja

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 422 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Haffnera, Łokietka, 23Marca, Mickiewicza, 1Maja

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 422 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Haffnera, Łokietka, 23Marca, Mickiewicza, 1Maja

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 422 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Haffnera, Łokietka, 23Marca, Mickiewicza, 1Maja

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 79 000 zł

wiecej zamknij

Remont kapitalne w ulicach Łokietka, Plac Rybaków, Mierosławskiego, Fiszera, Herberta

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 2 947 000 zł

wiecej zamknij

Remont kapitalne w ulicach Łokietka, Plac Rybaków, Mierosławskiego, Fiszera, Herberta

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 2 947 000 zł

wiecej zamknij

Remont kapitalne w ulicach Łokietka, Plac Rybaków, Mierosławskiego, Fiszera, Herberta

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 2 947 000 zł

wiecej zamknij

Remont kapitalne w ulicach Łokietka, Plac Rybaków, Mierosławskiego, Fiszera, Herberta

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 2 947 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 290 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 290 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 290 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 290 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 290 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji nawierzchni dróg

rok zakończenia inwestycji: 2014

koszt: 290 000 zł

wiecej zamknij

Segregacja odpadów komunalnych

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 156 000 zł

wiecej zamknij

Dofinansowanie i modernizacja schroniska dla zwierząt (dofinansowanie, modernizacja i prace projektowe)

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 400 000 zł

wiecej zamknij

Wsparcie spółdzielni mieszkaniowych oraz małych firm sopockich prowadzących działalność w Sopocie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji, targów.

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt:  zł

wiecej zamknij

Połączenie autobusowe między Sopotem a Gdańskiem – dofinansowanie istniejącej linii

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 82 tys. zł

wiecej zamknij

Modernizacja ul. Cieszyńskiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt:  170 000 zł

wiecej zamknij

Powiększenie Placu Zabaw przy ul. Kolberga o teren przeznaczony do rekreacji dla seniorów (pomiędzy przedszkolem a ul. Kolberga 12)

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt:  75 000 zł

wiecej zamknij

Zagospodarowanie działki na końcu ul. Kolberga (przy ul. Malczewskiego) na cele sportowo-rekreacyjne

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt:  45 000 zł

wiecej zamknij

Zagospodarowanie terenów przy ul. Bitwy pod Płowcami i ul. Polnej z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i do uprawiania sportu (błonia sportowe)

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 650 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja stadionu Ogniwa

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 120 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul. Kolberga (wraz ze ścieżką rowerową oraz przebudową miejsc parkingowych)

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 980 000 zł

wiecej zamknij

Utworzenie utwardzonego dojścia z ul. Mazowieckiej do SKM Kamienny Potok

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 320 000 zł

wiecej zamknij

Remont schodów z ul. Jagiełły do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 69 000 zł

wiecej zamknij

Remont schodów pomiędzy ul. Czyżewskiego a ul. Winieckiego

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 55 000 zł

wiecej zamknij

Uporządkowanie lasu komunalnego przy osiedlu Przylesie

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 7 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodnika przy ulicy Abrahama

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 185 000 zł

wiecej zamknij

Monitoring na ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku między tunelami

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 150 000 zł

wiecej zamknij

Remont schodów na skarpie sopockiej od parkingu przy Urzędzie Miasta do ul. Sobieskiego – projekt.

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 32 000 zł

wiecej zamknij

Plac zabaw na sopockiej plaży

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 70 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul. Ceynowy

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 800 000 zł

wiecej zamknij

Remont drogi dla pieszych położonej wzdłuż torów kolejowych od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 103 000 zł

wiecej zamknij

Remont schodów ze stacji SKM Sopot Wyścigi w stronę rynku

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 12 000 zł

wiecej zamknij

Dokończenie inwestycji w okolicach ul. Łokietka 49 – 55 (nowy chodnik, montaż oświetlenia, kosze na śmieci, posadzenie zieleni)

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 93 000 zł

wiecej zamknij

Założenie na stałe ławek na targowisku przy ul. Polnej

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 10 000 zł

wiecej zamknij

Budowa nowego placu zabaw

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 40 000 zł

wiecej zamknij

Połączenie ul. Jana Kazimierza z ul. 3 Maja przy kościele św. Michała

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 210 000 zł

wiecej zamknij

Postawienie większej ilości ławek i śmietników przy ul. 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 8 000 zł

wiecej zamknij

Remont schodów z 23 Marca do kościoła

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 15 000 zł

wiecej zamknij

Budowa nowego placu zabaw przy ul. 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 205 000 zł

wiecej zamknij

Postawienie nowych ławek w drodze (z ul. 23 Marca) do kościoła

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt:  5 000zł

wiecej zamknij

Remont leśnej drogi do ulicy Malczewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 12 000 zł

wiecej zamknij

Remont chodnika przy ul. Grottgera

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 306 000 zł

wiecej zamknij

Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska „Orlik” przy ulicy Kolberga

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 50 000 zł

wiecej zamknij

Nowy plac zabaw przy przedszkolu na Brodwinie

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 85 000 zł

wiecej zamknij

Budowa kilkustanowiskowego parkingu przy Przedszkolu na Brodwinie

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 60 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja dojścia do kościoła od ul. Kolberga

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 20 000 zł

wiecej zamknij

Program segregacji odpadów komunalnych

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 110 000 zł

wiecej zamknij

Odtworzenie punktów i wież widokowych w sopockim lesie(wykonanie remontu bieżącego)

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 11 000 zł

wiecej zamknij

Kontynuacja programu remontu elewacji sopockich kamienic

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 1 100 000 zł

wiecej zamknij

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bitwy pod Płowcami i ul. Polnej z przeznaczeniem na tereny sportowo rekreacyjne – błonia sportowe – II etap.

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 450 000 zł

wiecej zamknij

Rewitalizacja Al. Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 900 000 zł

wiecej zamknij

Naprawa chodników przy ul. Wojska Polskiego i Parkowej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 10 000 zł

wiecej zamknij

Budowa ścieżek rowerowych w Parku Południowym

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 5 616 00 zł

wiecej zamknij

Zagospodarowanie piaszczystego, ukośnego przejścia u zbiegu Ks. Pomorskich i Sobieskiego w pobliżu I LO

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 20 000 zł

wiecej zamknij

Naprawa schodów oraz zjazdu dla rowerów i wózków od Aqua Parku do morza.

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 11 000 zł

wiecej zamknij

Odwodnienie drogi dojazdowej oraz dojścia do budynków przy ul. Puławskiego 6c i 10b – projekt.

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 44 000 zł

wiecej zamknij

Instalacja dwóch poręczy – w wąwozie Elizy przy ul. Sobieskiego.

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 2 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Al.Niepodległości, 23 Marca, Powstańców Warszawy, Chopina, Mokwy, Poniatowskiego, Andersa, Berka Joselewicza

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 847 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie nowej nawierzchni przejścia pieszego wraz z infrastrukturą oraz oświetleniem łączącego ul. Słowackiego z ul. Wyspiańskiego

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 43 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Al.Niepodległości, 23 Marca, Powstańców Warszawy, Chopina, Mokwy, Poniatowskiego, Andersa, Berka Joselewicza

rok zakończenia inwesycji: 2009

koszt: 847 000 zł

wiecej zamknij

Uporządkowanie terenu przy pętli trolejbusowej pomiędzy ul. Reja, Niepodległości i Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 10 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Al.Niepodległości, 23 Marca, Powstańców Warszawy, Chopina, Mokwy, Poniatowskiego, Andersa, Berka Joselewicza

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 847 000 zł

 

wiecej zamknij

Uporządkowanie lasku i budowa placu zabaw przy ul. Bitwy pod Płowcami

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 67 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Al.Niepodległości, 23 Marca, Powstańców Warszawy, Chopina, Mokwy, Poniatowskiego, Andersa, Berka Joselewicza

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 847 000 zł

wiecej zamknij

Wykonanie chodnika przy ul. Wyspiańskiego (do ul. Reja)

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 10 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Al.Niepodległości, 23 Marca, Powstańców Warszawy, Chopina, Mokwy, Poniatowskiego, Andersa, Berka Joselewicza

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 847 000 zł

 

wiecej zamknij

Remont chodnika przy ul. Jana z Kolna

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 360 000 zł

wiecej zamknij

Aktywność sportowa szansą dla twojego zdrowia – prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych dla mieszkańców

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 8 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników w ulicach Al.Niepodległości, 23 Marca, Powstańców Warszawy, Chopina, Mokwy, Poniatowskiego, Andersa, Berka Joselewicza

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 847 000 zł

wiecej zamknij

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie MOSIRu przy ul. 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 1 200 000 zł

wiecej zamknij

Remonty zatok postojowych w ul. 23 Marca, Władysława IV

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 75 000 zł

wiecej zamknij

Remont kapitalny ulic Andersa, Helska, Emilii Plater, Kordeckiego, Mickiewicza, Mokwy, Berka Joselewicza, Al.Niepodległości/Reja

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 3 043 000 zł

wiecej zamknij

Remonty zatok postojowych w ul. 23 Marca, Władysława IV

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 75 000 zł

 

wiecej zamknij

Modernizacja chodników i wjazdu na Cmentarz Komunalny przy ul. Malczewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 3 130 000 zł

 

wiecej zamknij

Przebudowa kładki dla pieszych w ul. Kolberga

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 43 000 zł

wiecej zamknij

Budowa ścieżek rowerowych w Parku Północnym

rok zakończenia inwestycji: 2009

koszt: 7 792 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Haffnera, Moniuszki, Al.. Niepodległości, Grunwaldzka, Mickiewicza, Goyki

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 163 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Haffnera, Moniuszki, Al.. Niepodległości, Grunwaldzka, Mickiewicza, Goyki

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 163 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Haffnera, Moniuszki, Al.. Niepodległości, Grunwaldzka, Mickiewicza, Goyki

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 163 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Haffnera, Moniuszki, Al.. Niepodległości, Grunwaldzka, Mickiewicza, Goyki

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 163 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Haffnera, Moniuszki, Al.. Niepodległości, Grunwaldzka, Mickiewicza, Goyki

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 163 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty i rozbudowa zatok postojowych w Al.Niepodległości, Obodrzyców

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 374 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty i rozbudowa zatok postojowych w Al.Niepodległości, Obodrzyców

rok zakończenia inwestycji: 2008

koszt: 374 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach 23 Marca, Reja, Moniuszki, Chopina, Syrokomli, Księżycowa, 3 Maja, Haffnera, Al..Niepodległości, Pułaskiego, Kochanowskiego, Reymonta

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 1 451 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty i rozbudowa zatok postojowych w ulicach 23 Marca, Chopina, Cieszyńskiego, 1 Maja

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 249 000 zł

wiecej zamknij

Remonty i rozbudowa zatok postojowych w ulicach 23 Marca, Chopina, Cieszyńskiego, 1 Maja

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 249 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty i rozbudowa zatok postojowych w ulicach 23 Marca, Chopina, Cieszyńskiego, 1 Maja

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 249 000 zł

 

wiecej zamknij

Modernizacja ulic: Lasek Karlikowski, Kubacza, Bałtycka, Zamenhoffa, Bema, Moniuszki, Łokietka, Al..Niepodległości Małopolska, przebudowa skrzyżowania Sobieskiego i Chopina

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 2 130 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic: Lasek Karlikowski, Kubacza, Bałtycka, Zamenhoffa, Bema, Moniuszki, Łokietka, Al..Niepodległości Małopolska, przebudowa skrzyżowania Sobieskiego i Chopina

rok zakończenia inwestycji: 2007

koszt: 2 130 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Al.Niepodelgłości, 3 Maja, Kościuszki, Haffnera, Goyki, Mickiewicza, Chopina, Mieszka I, Chrobrego na odcinku od Mieszka I do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 813 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Al.Niepodelgłości, 3 Maja, Kościuszki, Haffnera, Goyki, Mickiewicza, Chopina, Mieszka I, Chrobrego na odcinku od Mieszka I do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 813 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Al.Niepodelgłości, 3 Maja, Kościuszki, Haffnera, Goyki, Mickiewicza, Chopina, Mieszka I, Chrobrego na odcinku od Mieszka I do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 813 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Al.Niepodelgłości, 3 Maja, Kościuszki, Haffnera, Goyki, Mickiewicza, Chopina, Mieszka I, Chrobrego na odcinku od Mieszka I do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 813 000 zł

 

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Al.Niepodelgłości, 3 Maja, Kościuszki, Haffnera, Goyki, Mickiewicza, Chopina, Mieszka I, Chrobrego na odcinku od Mieszka I do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 813 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Al.Niepodelgłości, 3 Maja, Kościuszki, Haffnera, Goyki, Mickiewicza, Chopina, Mieszka I, Chrobrego na odcinku od Mieszka I do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 813 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Al.Niepodelgłości, 3 Maja, Kościuszki, Haffnera, Goyki, Mickiewicza, Chopina, Mieszka I, Chrobrego na odcinku od Mieszka I do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 813 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Al.Niepodelgłości, 3 Maja, Kościuszki, Haffnera, Goyki, Mickiewicza, Chopina, Mieszka I, Chrobrego na odcinku od Mieszka I do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 813 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników w ulicach Al.Niepodelgłości, 3 Maja, Kościuszki, Haffnera, Goyki, Mickiewicza, Chopina, Mieszka I, Chrobrego na odcinku od Mieszka I do ul. Sobieskiego

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 813 000 zł

wiecej zamknij

Remonty i rozbudowa zatok postojowych

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 48 000 zł

wiecej zamknij

Remonty i rozbudowa zatok postojowych

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 48 000 zł

wiecej zamknij

Remonty i rozbudowa zatok postojowych

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 48 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników Chmielewskiego, Abrahama, Armii Krajowej, Kasprowicza, Lipowa, Broniewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 243 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników Chmielewskiego, Abrahama, Armii Krajowej, Kasprowicza, Lipowa, Broniewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 243 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników Chmielewskiego, Abrahama, Armii Krajowej, Kasprowicza, Lipowa, Broniewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 243 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja chodników Chmielewskiego, Abrahama, Armii Krajowej, Kasprowicza, Lipowa, Broniewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 243 000 zł

wiecej zamknij

Remonty i rozbudowa zatok postojowych

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 48 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic Czyżewskiego, Bohaterów Monte Cassino, Dębowej, Broniewskiego, Sienkiewicza

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 571 000 zł

wiecej zamknij

Ścieżki rowerowe na odcinku od Al.Wojska Polskiego do ul. Na wydmach

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 28 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic Czyżewskiego, Bohaterów Monte Cassino, Dębowej, Broniewskiego, Sienkiewicza

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 571 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic Czyżewskiego, Bohaterów Monte Cassino, Dębowej, Broniewskiego, Sienkiewicza

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 571 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic 1 Maja, 3 Maja, Chrobrego, Al.Niepodległości, Kujawska, Mickiewicza, Moniuszki, Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 856 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic 1 Maja, 3 Maja, Chrobrego, Al.Niepodległości, Kujawska, Mickiewicza, Moniuszki, Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 856 000 zł

 

wiecej zamknij

Modernizacja ulic 1 Maja, 3 Maja, Chrobrego, Al.Niepodległości, Kujawska, Mickiewicza, Moniuszki, Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 856 000 zł

 

wiecej zamknij

Modernizacja ulic 1 Maja, 3 Maja, Chrobrego, Al.Niepodległości, Kujawska, Mickiewicza, Moniuszki, Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 856 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic 1 Maja, 3 Maja, Chrobrego, Al.Niepodległości, Kujawska, Mickiewicza, Moniuszki, Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 856 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic 1 Maja, 3 Maja, Chrobrego, Al.Niepodległości, Kujawska, Mickiewicza, Moniuszki, Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 856 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic 1 Maja, 3 Maja, Chrobrego, Al.Niepodległości, Kujawska, Mickiewicza, Moniuszki, Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 856 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic 1 Maja, 3 Maja, Chrobrego, Al.Niepodległości, Kujawska, Mickiewicza, Moniuszki, Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 856 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulicy Polnej

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 1 794 000 zł

 

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni przy ul. Polnej

rok zakończenia inwestycji: 2006

koszt: 3 392 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Moniuszki, dojście pomiędzy Al.Wojska Polskiego a drogą dojazdową do Szpitala Balneologicznego, Chrobrego, Al.Niepodległości Winieckiego, Armii Krajowej, Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 512 000 zł

 

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Moniuszki, dojście pomiędzy Al.Wojska Polskiego a drogą dojazdową do Szpitala Balneologicznego, Chrobrego, Al.Niepodległości Winieckiego, Armii Krajowej, Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 512 000 zł

 

wiecej zamknij

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 17 119 169 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic Czyżewskiego, Bohaterów Monte Cassino, Dębowej, Broniewskiego, Sienkiewicza

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 571 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Moniuszki, dojście pomiędzy Al.Wojska Polskiego a drogą dojazdową do Szpitala Balneologicznego, Chrobrego, Al.Niepodległości Winieckiego, Armii Krajowej, Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 512 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic Czyżewskiego, Bohaterów Monte Cassino, Dębowej, Broniewskiego, Sienkiewicza

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 571 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Moniuszki, dojście pomiędzy Al.Wojska Polskiego a drogą dojazdową do Szpitala Balneologicznego, Chrobrego, Al.Niepodległości Winieckiego, Armii Krajowej, Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 512 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja ulic Czyżewskiego, Bohaterów Monte Cassino, Dębowej, Broniewskiego, Sienkiewicza

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 571 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Abrahama, Łowickiej, Struga, Mickiewicza, Al..Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 239 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Abrahama, Łowickiej, Struga, Mickiewicza, Al..Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 239 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Abrahama, Łowickiej, Struga, Mickiewicza, Al..Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 239 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Abrahama, Łowickiej, Struga, Mickiewicza, Al..Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 239 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja nawierzchni ulic przy Abrahama, Kasprowicza, Czyżewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 800 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja nawierzchni ulic przy Abrahama, Kasprowicza, Czyżewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 800 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja nawierzchni ulic przy Abrahama, Kasprowicza, Czyżewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 800 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Moniuszki, dojście pomiędzy Al.Wojska Polskiego a drogą dojazdową do Szpitala Balneologicznego, Chrobrego, Al.Niepodległości Winieckiego, Armii Krajowej, Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 512 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Moniuszki, dojście pomiędzy Al.Wojska Polskiego a drogą dojazdową do Szpitala Balneologicznego, Chrobrego, Al.Niepodległości Winieckiego, Armii Krajowej, Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 512 000 zł

 

wiecej zamknij

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Łokietka

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 943 000 zł

wiecej zamknij

Remonty chodników przy ul. Moniuszki, dojście pomiędzy Al.Wojska Polskiego a drogą dojazdową do Szpitala Balneologicznego, Chrobrego, Al.Niepodległości Winieckiego, Armii Krajowej, Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 512 000 zł

 

wiecej zamknij

Modernizacja jezdni przy ul. Armii Krajowej

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 248 000 zł

wiecej zamknij

Remont zatok postojowych przy ulicach Chrobrego i 3Maja

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 97 000 zł

wiecej zamknij

Remont zatok postojowych przy ulicach Chrobrego i 3Maja

rok zakończenia inwestycji: 2005

koszt: 97 000 zł

 

wiecej zamknij

Budowa ścieżek rowerowych przy ulicach Sępia i Zamkowa Góra, Reja i Al.Niepodległości /od strony Armii Krajowej/

rok zakończenia inwestycji:2005

koszt: 76 000 zł

wiecej zamknij

Budowa ścieżek rowerowych przy ulicach Sępia i Zamkowa Góra, Reja i Al.Niepodległości /od strony Armii Krajowej/

rok zakończenia inwestycji:2005

koszt: 76 000 zł

 

wiecej zamknij

Rewitalizacja Dworku Sierakowskich - centrum kultury dla mieszkańców Sopotu

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 2 060 000 zł

wiecej zamknij

Doposażenie Teatru na Plaży

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 302 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja budynków Miejskiej Bilioteki Publicznej (Biblioteki Głównej wraz z filiami)

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 442 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja budynków Miejskiej Bilioteki Publicznej (Biblioteki Głównej wraz z filiami)

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 442 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja budynków Miejskiej Bilioteki Publicznej (Biblioteki Głównej wraz z filiami)

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 442 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5

rok zakończenia inwestycji: 2009
koszt: 394 000 zł

wiecej zamknij

Budowa sali gimnastycznej i boiska przy Gimnazium nr 2.

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 4 752 000 zł

wiecej zamknij

Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 8 oraz Szkole Podstawowej nr 9

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 349 000 zł

wiecej zamknij

Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 8 oraz Szkole Podstawowej nr 9

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 349 000 zł

wiecej zamknij

Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 8 oraz Szkole Podstawowej nr 9

rok zakończenia inwestycji: 2010

koszt: 349 000 zł

 

wiecej zamknij

Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 3

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 128 000 zł

wiecej zamknij

Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 577 000 zł

wiecej zamknij

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 8udowa boiska wraz z dokumentacją przy SP 8

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 513 000 zł

wiecej zamknij

Rozbudowa sali gimnastycznej i boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1

rok zakończenia inwestycji: 2004

koszt: 817 000 zł

wiecej zamknij

Renowacja płyty boiska piłkarskiego przy ul. 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2011

koszt: 13 000 zł

 

wiecej zamknij

Modernizacja hali 100-Lecia

rok zakończenia inwestycji: 2012

koszt: 48 000 zł

 

wiecej zamknij

Modernizacja pływalni

rok zakończenia inwestycji: 2013

koszt: 91 000 zł

wiecej zamknij

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na wysokości boiska „Orlik” w Sopocie- Brodwino

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 40 000 zł

wiecej zamknij

Siłownia zewnętrzna przy skrzyżowaniu ulic: Chopina i Grunwaldzkiej

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 11 000 zł

wiecej zamknij

Zabezpieczenie Lasu Robiniowego Etap II, IV, V

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 75 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja placu gier i sportów przy ul. Mickiewicza w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 158 000 zł

wiecej zamknij

Siłownia zewnętrzna na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 25 000 zł

wiecej zamknij

Siłownia zewnętrzna na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kraszewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 6 000 zł

wiecej zamknij

Siłownia zewnętrzna na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 6 000 zł

wiecej zamknij

Dostawa urządzeń zabawowych na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 5 000 zł

wiecej zamknij

Dostawa urządzeń zabawowych na teren Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 27 000 zł

wiecej zamknij

Remont schodów Jar Majkowskiego

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 62 000 zł

wiecej zamknij

Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń typu siłownia na wolnym powietrzu - skwer pomiędzy ulicami Książąt Pomorskich i 3-go Maja

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 31 000 zł

wiecej zamknij

Zagospodarowanie placu przy ul. Malczewskiego 21,19A, 11A w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 109 000 zł

wiecej zamknij

Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń – siłownia na wolnym powietrzu przy stawie przy ulicy Reja

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 72 000 zł

wiecej zamknij

Modernizacja fontanny na skwerze przy ul. Książąt Pomorskich / 3 Maja w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 140 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa placu gier i sportów w Parku Północnym wraz z rozbudową siłowni - etap I - Park Północny w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 324 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa boisk wraz z terenem rekreacyjnym - Etap I - plac zabaw przy ul. Armii Krajowej w Sopocie.

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 232 000 zł

wiecej zamknij

Rewaloryzacja parku Herbstów

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 139 000 zł

wiecej zamknij

Budowa, przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie w ulicach Kraszewskiego, Poznańskiej, Leśnej i Świemirowskiej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury podziemnej

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 5 160 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa ulicy 23 marca w Sopocie na odcinku od Sanatorium "Leśnik" do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej - ETAP I

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 12 325 000 zł

wiecej zamknij

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w zlewni Potoku Kamiennego wraz z modernizacją stawu Obodrzyców oraz zwiększeniem retencji i rewitalizacją terenów zielonych

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 16 006 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 1 184 000 zł

wiecej zamknij

Spięcie sieci przy rondzie Hestii

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 103 000 zł

wiecej zamknij

Remont - ul. Poznańska, ul. Leśna, al. Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 209 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci w ul. Podjazd

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 65 000 zł

wiecej zamknij

Zakup i montaż 1 szt. poidełka

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 35 000 zł

wiecej zamknij

Zakup i montaż 7 szt. poidełek

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 55 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa sieci i przyłączy wod-kan w ul. Pogodnej

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 50 000 zł

wiecej zamknij

Remont uzbrojenia wod-kan

rok zakończenia inwestycji: 2017

koszt: 210 000 zł

wiecej zamknij

budowa oświetlenia ul. Leśnej, Świemirowskiej

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 197 000 zł

wiecej zamknij

remont Al..Niepodległości 370mb

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 245 000 zł

wiecej zamknij

Budowa boiska i ściezki rowerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 355 000 zł

wiecej zamknij

Remont Kładki dla pieszych nad jarem w ciągu ul.Obrońców Westerplatte

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 613 000 zł

wiecej zamknij

remont Al.Niepodległości na odc.od J.z Kolna do 3 Maja- wymiana nawierzchni lewy pas

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 351 000 zł

wiecej zamknij

zabezpieczenie skarpy na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 172 000 zł

wiecej zamknij

remont Al.Niepodległości

rok zakończenia inwestycji: 2017

koszt: 351 000 zł

wiecej zamknij

budowa Kolumbarium na CK

rok zakończenia inwestycji: 2017

koszt: 105 000 zł

wiecej zamknij

budowa oświetlenia ul.Kolberga

rok zakończenia inwestycji: 2017

koszt: 143 000 zł

wiecej zamknij

Budowa ścieżki rowerowej w ul.Powst.Warszawy

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 628 000 zł

wiecej zamknij

Przebudowa ścieżki rowerowej w Al..Wojska Polskiego na odc.od Kordeckiego do Chrobrego

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 487 000 zł

wiecej zamknij

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc.od ronda Hestii do Ergo Areny

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 861 000 zł

wiecej zamknij

budowa ścieżki rowerowej w ul.23 Marca

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 2 116 000 zł

wiecej zamknij

Budowa ścieżki rowerowej przy Stawie Obodrzyców wraz z oświetleniem

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 300 000 zł

wiecej zamknij

Monitoring po torami PKP, SKM na przedłużeniu ul. Majkowskiego

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 50 000 zł

wiecej zamknij

Remont skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Kochanowskiego i Słowackiego

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 150 000 zł

wiecej zamknij

Remont ul. Polnej od ul. Łokietka do przystanku SKM

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 500 000 zł

wiecej zamknij

Naprawa schodów leśnych w okolicy Łysej Góry, osiedla Mickiewicza, Malczewskiego

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 30 000 zł

wiecej zamknij

Budowa przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic Malczewskiego, Cieszyńskiego i Kolberga

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 15 000 zł

wiecej zamknij

Monitoring osiedla Brodwino - realizacja wraz ze spółdzielnią mieszkaniową

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 10 000 zł

wiecej zamknij

Utworzenie oddziału Uniwersytetu III Wieku oraz programu zajęć ruchowych dla seniorów np. w dawnym kościele "Betania"

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 112 000 zł

wiecej zamknij

Rewitalizacja Sopockich Błoni etap III i IV

rok zakończenia inwestycji: 2015 - 2016

koszt: 1 200 000 zł

wiecej zamknij

Budowa placu zabaw dla dzieci na sopockiej plaży

rok zakończenia inwestycji: 2015

koszt: 150 000 zł

wiecej zamknij

Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu

rok zakończenia inwestycji: 2016

koszt: 375 000 zł